Konkurs Grantowy

Fundacja Nutricia przyznaje trzy rodzaje grantów na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka:

 • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.

GRANTY BADAWCZE I PROMOTORSKIE

ZASADY

 • Konkurs grantowy przeprowadzany jest raz w roku.
 • Maksymalna kwota na grant badawczy to 250 000 zł brutto, a w przypadku grantu promotorskiego 100 000 zł brutto.
 • Informacja o otwarciu konkursu grantowego zamieszczana jest na stronie internetowej Fundacji Nutricia oraz ogłaszana w prasie medycznej ogólnopolskiej.
 • Ocena projektów odbywa się trójstopniowo: ocena bastraktu projektu badawczego przeprowadzona przez Radę Naukową; ocena formalna pełnego projektu badawczego, prowadzona przez Fundację; ocena merytoryczna pełnego projektu badawczego przeprowadzona przez Radę Naukową.
 • Najważniejsze terminy: przyjmowanie abstraktów do 30.04, decyzja o kwalifikacji do II tury konkursu do 30.05, przyjmowanie pełnych wniosków grantowych do 30.07.
 • Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o niefinansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.
 • W celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych formularz Wniosku oraz inne dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim.
 • Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym w zakładce „Dokumenty”. Tak przygotowany wniosek, z podpisami uprawnionych osób ze strony składającego wniosek i sporządzony w formie pliku w formacie PDF, należy przesłać na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl.

DOKUMENTY

Formularz aplikacji należy wypełnić w języku angielskim. W razie potrzeby można dodawać wiersze w formularzu. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem prosimy o kontakt

Dokumenty aplikacyjne:

 

Formularz abstraktu: pobierz plik lub zobacz plik

Formularz aplikacji pobierz plik

Instrukcja do formularza pobierz plik

Regulamin konkursu grantowego 2024 pobierz plik

Oświadczenie o ochronie danych osobowych pobierz plik lub zobacz plik

Realizacja umowy:

Kodeks Etyki Fundacji Nutricia pobierz plik lub zobacz plik

Umowa o finansowanie grantu badawczego pobierz plik lub zobacz plik

Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram pobierz plik lub zobacz plik

Załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie pobierz plik lub zobacz plik

Załącznik nr 4 do umowy – raport częściowy pobierz plik lub zobacz plik oraz raport końcowy pobierz plik lub zobacz plik

Budżet i harmonogram pobierz plik

PRZYZNANE GRANTY

1996

NUMER GRANTU : RG01/96
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Effect LCP on FA profile in infants with cholestasis.

1997


NUMER GRANTU : NU01/97
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Prevention of rotavirus disease

NUMER GRANTU : RR01/97
OŚRODEK : PAI-Krakow
OPIS : Rotavirus epidemiology

NUMER GRANTU : G02/97
OŚRODEK : AM Warszawa
OPIS : Indices of protein metabolism (including plasma amino acid concentrations) in infants fed partially or extensively hydrolysed preterm formula.

NUMER GRANTU : RG03/97
OŚRODEK : PAI-Krakow
OPIS : Clinical and prognostic value of interleukin 1 B, interleukin 6 and interleukin 1 receptor antagonist concentrations rating in serum and stools of children with ulcerative colitis.

NUMER GRANTU : RG04/97
OŚRODEK : AM Warszawa
OPIS : Effect of different formula’s on allergic reactions.

NUMER GRANTU : RG05/97
OŚRODEK : IMDi Warszawa
OPIS : Hydrolised vs non-hydr. diet in short bowel syndrome.

NUMER GRANTU : RG06/97
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Estimation of some immunological parameters in cholestatic infants under LCPUFA supplementation.

NUMER GRANTU : RG07/97
OŚRODEK : IMDi Warszawa
OPIS : Pregnancy and nutritional factors in Poland.

NUMER GRANTU : RG08/97
OŚRODEK : CZMP-Lodz
OPIS :BMF nad Nenatal in pemature feeding.

1998

NUMER GRANTU : RG01/98
OŚRODEK : ZZOZ Oswiecim
OPIS : Effects of enteral fiber-enriched formula on small bowel mucosal permeability for lactulose and mannitol.

NUMER GRANTU : RG02/98
OŚRODEK : PAI-Krakow
OPIS : Influence of enteral feeding on prevalence of sepsis.

1999

NUMER GRANTU : RG01/99
OŚRODEK : IMDi Warszawa
OPIS : Effect of diet on bone mineralization in preterm inf.

NUMER GRANTU : RG02/99
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Influence of nutrition on immune response in cholest.

NUMER GRANTU : RG03/99
OŚRODEK : AM Warszawa
OPIS : Influence of ent.and par.nutr.on gut permeabilityt.

2000

NUMER GRANTU : RG01/00
OŚRODEK : AM Poznań
OPIS : SAT-sensitive screening and monitoring for coelic disorders.

NUMER GRANTU : RG02/00
OŚRODEK : AWF Kraków
OPIS : Combined effects of nutritional supplementation and resistance exercise for geriatric patients with unstable disability in the acute care units for elderly.

NUMER GRANTU : RG03/00
OŚRODEK : Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
OPIS : Effi of nutr. on acute pancreatitis

NUMER GRANTU : RG05/00
OŚRODEK : Warszawa,Lublin
OPIS : OMNEO.

2001

NUMER GRANTU : RG01/01
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : PKU- brain barier.

NUMER GRANTU : RG02/01
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : Se in PKU infant formulas.

NUMER GRANTU : RG03/01
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Assessment of different nutrition therapies on bone mineralisation in children with gut insuffieciency.

2002

NUMER GRANTU : RG 1/02
OŚRODEK : Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Opolu
OPIS :

NUMER GRANTU : RG3/02
OŚRODEK : Zespół ZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA Warszawa
OPIS : Prospective, randomised, controlled trial of the effects of two different types of early nutriyion on selected markers of the inflamatory response, infectious compilation and clinical course in predicted severe acute pancreatitis. The comparison of oligomeric diet and immunonutrition.

2003

NUMER GRANTU : RG1/03
OŚRODEK : Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
OPIS : Suitability of a prebiotic infant formula in feeding of the ELBW infants.

NUMER GRANTU : RG2/03
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : The trial of controlled relaxation of the low-phenylalanine diet in adolescents with fast brain phenylalanine elimination.

2004

NUMER GRANTU : RG1/04
OŚRODEK : AM w Białymstoku
OPIS : Evaluation of plasma level of vitamin A, E, coenzyme Q10 and OX-LDL in children with phenylketonuria.

NUMER GRANTU : RG2/04
OŚRODEK : Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
OPIS : Lactobacillus GG in the treatment of allergic colitis and proctocolitis in breast-fed infants: a randomized, placebo controlled trial.

2005

NUMER GRANTU : RG1/05
OŚRODEK : IMiD Warszawa
OPIS : Obesity among polish adolescents: epidemiology, eating behaviours, dieting, physical activity and well-being of overweight and obese adolescents.

NUMER GRANTU : RG2/05
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : The effect of early neonatal diet on atopic symptoms up to age 5-7 years in very low birth weight infants: follow up of randomised, double-blind study.

2006

NUMER GRANTU : RG 1/06
OŚRODEK : Śląska AM
OPIS : Intestinal permeability changes in the preterm neonates in the first days of life. The influence of different enteral feeding schemes on mucosal barrier permeability changes.

NUMER GRANTU : RG2/06
OŚRODEK : Polska Grupa Robocza Fenyloketonurii
OPIS : Effect LCP on FA profile in infants with cholestasis.

NUMER GRANTU : RG 3/06
OŚRODEK : IŻŻ Warszawa
OPIS : Fatty acids content in blood serum, in feeding mother milk and in cord blood of their neonates.

2007

NUMER GRANTU : RG 1/07
OŚRODEK : IMiD Warszawa
OPIS : Nutritional factors affecting bone density and calcium ? phosphorus metabolism in children with cystic fibrosis ? prospective study.

NUMER GRANTU : RG2/07
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : Analysis of influence of selected genetic polymorphisms on susceptibility to obesity in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia.

2008

NUMER GRANTU : RG 1/08
OŚRODEK : WUM Warszawa
OPIS : Oral zinc for treatment of acute gastroenteritis in children: a randomised double-blind placebo controlled trial.

NUMER GRANTU : RG 2/08
OŚRODEK : ICZMP Łódź
OPIS : Application of exclusive enteral nutrition with polimeric diet in children with active Crohn’s disease.

NUMER GRANTU : RG 3/08
OŚRODEK : IMiD Warszawa
OPIS : Pilot study of expanded newborn screening for selected metabolic disorders by using tandem mass spectometry.

2009

NUMER GRANTU : RG 1/09
OŚRODEK : WUM – Warszawa
OPIS : Efficacy and safety of a pre/probiotic enriched formula in very low birth weight infants: a randomized double blind clinical trial.

NUMER GRANTU : RG 2/09
OŚRODEK : UM Lublin
OPIS : The effect of kynurenic acid enriched diet on the growth and gastrointestinal tract maturation.

2010

NUMER GRANTU : RG 1/2010
OŚRODEK : WUM Warszawa
OPIS : A high energy ready-to-use feed for infant (Infantrini) for the treatment of nonorganic failure to thrive in children younger than 2 years of age: a randomized controlled trial.

NUMER GRANTU : RG 2/2010
OŚRODEK : Szpital im. Orłowskiego w Warszawie
OPIS : Probiotics- a potential means to ameliorate the perturbation of intestinal flora in short bowel patients with special regard to acidosis.

NUMER GRANTU : RG 3/2010
OŚRODEK : ICZD Warszawa
OPIS : Effect of vitamin D supplementation during lactation on vitamin D status, bone mineralisation and body composition of mother and their exclusively breastfed infants.

2011

NUMER GRANTU : RG 1/2011
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : Microarray-based whole genome expression analysis in prematures with necrotizing enterocolitis (NEC). New insight into disease pathogenesis.

NUMER GRANTU : RG 2/2011
OŚRODEK : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
OPIS : Evaluation of the influence of high phenylalanine concentrations on cognitive functions, emotional status and other psychopathological parameters of children and adolescents with phenylketonuria.

NUMER GRANTU : RG 3/2011
OŚRODEK : Centrium Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu
OPIS :Prevalence and conditionings of orthorexia among 15-19 year old urban adolescents.

NUMER GRANTU : RG 4/2011
OŚRODEK : Warszawski Uniwersytet Medyczny i Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
OPIS :The effect of the oligofructose supplementation on body weight in overweight and obese children: a randomized, double blind, placebo controlled trial.

2012

NUMER GRANTU : RG 2/2012
OŚRODEK : Warszawski Uniwersytet Medyczny i Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
OPIS : Influence of the dietary history in the prevention of coeliac disease: possibilities of induction of tolerance for gluten in genetic predisposed children. Follow-up of the PREVENT CD study cohort in Poland.

NUMER GRANTU : RG 3/2012
OŚRODEK : Klinika Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
OPIS : Strict versus liberal glucose control in very low bith weight preterm infants- short-term outcome.

2013

NUMER GRANTU : PR 10/2013Z
OŚRODEK : Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
OPIS : An assessment of the implementation of thw standard for the perinatal care in the area of breastfeeding practices.

NUMER GRANTU : RG 1/2013a
OŚRODEK : I Katedra Pediatrii, Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
OPIS : Metabolic consequences of CLA supplementation in overweight and obese subjects.

NUMER GRANTU RG 6/2013
OŚRODEK :Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
OPIS : Chemotherapy-related toxicity, nutritional status and quality of life in precachectic oncologic patients with or without high protein nutritional support.

NUMER GRANTU : RG 7/2013
OŚRODEK : Klinika Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
OPIS : Ghrelin, Visfatin and Irisin- new markers of nutritional status and physical development in preterm infants- prospective study.

NUMER GRANTU : RG 8/2013
OŚRODEK : Katedra Pediatrii, Akademia Medyczna w Warszawie
OPIS : Gluten Dietary Intervention for Autistic Symptoms in Children with Autism Spectrum Disorders-randomized open trial.

NUMER GRANTU : RG 1/2014
OŚRODEK : CZD-Warszawa
OPIS : Evaluation of tolerance and safety of early enteral nutrition in children after percutaneous endoscopic gastrostomy placement

2014

NUMER GRANTU RG 1/2015
OŚRODEK :Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
OPIS :Long-term effects of vitamin D supplementation in vitamin D deficient obese children during integrated weight-loss program- a double blind placebo controlled study.

2015

NUMER GRANTU RG 2/2015
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
OPIS : Effect of flaxseed supplementation on the inflammatory response and vascular endothelial function in patients with familial hypercholesterolemia receiving lipid apheresis.

NUMER GRANTU RG 1/2016
OŚRODEK :Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS : Effect of glucomannan supplementation on body weight in overweight and obese children: a randomised controlled trial.

NUMER GRANTU RG 2/2016
OŚRODEK : Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
OPIS : Impact of omega-3 and omega-6 fatty acids contained in plant oil on telomere biology in porcine muscle tissue in-vivo studies and rat muscle cell in-vitro studies.

NUMER GRANTU RG 3/2016
OŚRODEK : IP-CZD w Warszawie
OPIS : Impact of the gut-brain hormonal axis and enteric peptides in the development of food neophobia in children with genetically determined hypersensitivity to the bitter taste

2016

NUMER GRANTU RG 3/2016
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
OPIS: Evaluation of the impact of saturated and monounsaturated fatty acids (SFA and MUFA) excess on the epigenetic modifications controlling adipogenesis and the phenotype of mature adipocytes.

NUMER GRANTU RG 4/2016
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
OPIS: The influence of β-glucans derived from oat on biological parameters and metabolism of human cancer and normal cells from gastrointestinal tract.

NUMER GRANTU RG 5/2016
OŚRODEK: Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS: Effect of Lactobacillus rhamnosus GG and Biffidobacterium lactis BB 12 on beta-cell function in children with newly diagnosed type 1 diabetes - a randomized controlled trial.

NUMER GRANTU RG 6/2016
OŚRODEK: Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS: Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anemic exclusively or predominantly breastfed infants: randomized, controlled trial.

NUMER GRANTU RG 7/2016
OŚRODEK: Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS: An assessment of nutritional status and eating patterns for children under 2 years-old with cow's milk protein allergy - multi-center study

2017

NUMER GRANTU : RG 1/2017
OŚRODEK : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
OPIS : The influence of ketogenic diet and MCT supplementation on neurogenesis, neuroinflammation and blood brain barrier permeability in rats with western diet-induced obesity.

NUMER GRANTU : RG 2/2017
OŚRODEK : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
OPIS : The impact of amaranth oil supplementation on the expression of early markers of atherosclerosis in overweight and obese patients - randomized nutritional study

NUMER GRANTU : RG 3/2017
OŚRODEK : Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
OPIS : Impact of the gut-brain hormonal axis and enteric peptides in the development of food neophobia in children with genetically determined hypersensitivity to the bitter taste.

2018

OŚRODEK: Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
OPIS : Early and very early nutrition in acute pacreatitis

OŚRODEK: Zakład Farmakologii Uzależnień Instytut Farmakologii PAN
OPIS : In search of predisposing factors to autism spectrum disorders – preclinical studies on maternal diet during gestation and lactation on the molecular phenotype in offspring rats

OŚRODEK : Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
OPIS : The effectiveness of pleuran in teatment of acute gastroenteritis in children- a randomised, placebo-controlled, double-blind trial

OŚRODEK :Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
OPIS : Effect of targeted vs standard fortification of breast milk on growth and development of preterm infants (<32 weeks) a randomised controlled trial

2019

NUMER GRANTU : RG 3/2019
OŚRODEK: Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu
OPIS : The effect of Colostrum Bovinum supplementation on upper respiratory tract infections rate and selected immunological biomarkers in trained athletes: a randomized, crossover, placebo-controlled, double-blind trial.

NUMER GRANTU : RG 1/2020
OŚRODEK: Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS : Effect of a low-FODMAP diet for the management of functional abdominal pain disorders in children: a randomized controlled trial

NUMER GRANTU : RG 2/2020
OŚRODEK : Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
OPIS : The effect of early versus standard central line removal on growth of very low birth weight premature infants: a noninferiority, randomized controlled trial

2020

NUMER GRANTU : RG 3/2020
OŚRODEK: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
OPIS : The role of glutamine transporter SAT1 (Slc38a1) deficiency in excessive weight gain in mice –glutamine supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance.

NUMER GRANTU : RG 4/2020
OŚRODEK: Gdański Uniwersytet Medyczny
OPIS : The impact of gluten-free diet on the quality of life, inflammation and gut microbiome composition in autoimmune thyroiditis

NUMER GRANTU : RG 5/2020
OŚRODEK : Uniwersytet Medyczny w Lublinie
OPIS : Analysis of screening tests, biochemical markers, and blood morphology markers in assessment of malnutrition in patients undergoing elective esophageal cancer surgery – single-center study

2021

NUMER GRANTU : RG 1/2021
OŚRODEK: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
OPIS : The effect of the liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition

 

NUMER GRANTU : RG 2/2021
OŚRODEK: Warszawski Uniwersytet Medyczny
OPIS : Development of peanut, sesame and tree nut allergy in Polish children at high risk of food allergy

 

NUMER GRANTU : RG 3/2020
OŚRODEK : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
OPIS : Can Lactobacillus acidophilus decrease the risk of postmenopausal osteoporosis in women?

2022

NUMER GRANTU: RG 1/2022
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Bromatologii
OPIS: The influence of intensive nutritional education on the iron status and cognitive functions in infants

 

 

 

NUMER GRANTU: RG 2/2022
OŚRODEK: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
OPIS: Undernutrition/sarcopenia as a risk factor of hemorrhagic transformation in ischemic stroke patients treated with mechanical thrombectomy

 

 

2023

NUMER GRANTU: RG 1/2023
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
OPIS: Vitamin supplementation in cystic fibrosis in the era of modulators: the impact of vitamin K2 on cardio-metabolic health - a randomised double-blind placebo controlled trial.

 

NUMER GRANTU: RG 2/2023
OŚRODEK: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
OPIS: The effect of low advanced glycation end product diet on bone health and cardio-metabolic parameters in obese postmenopausal women: a randomized controlled trial.

 

NUMER GRANTU: RG 3/2023
OŚRODEK: Uniwersytet Jagielloński: Collegium Medicum
OPIS: Is feeding during therapeutic hypothermia safe and can improve outcomes in infants with hypoxic-ischaemic encephalopathy: a randomized controlled study.

 

 

PUBLIKACJE

 • Wykaz publikacji będących efektem realizacji grantów badawczych finansowanych przez Fundację Nutricia znajduje się tutaj.

GRANTY FAQ

1 Ile razy w roku jest organizowany konkurs?

Konkurs jest organizowany raz w roku i raz w roku są przyznawane granty. Najważniejsze terminy: przyjmowanie abstraktów do 30.04, decyzja o kwalifikacji do II tury konkursu do 30.05, przyjmowanie pełnych wniosków grantowych do 30.07. Wszyscy wnioskodawcy zostaną listownie poinformowani o decyzji w sprawie wniosku na przełomie września i października.

2 Kto może składać wniosek o grant?

Każdy, kto dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem (sprzętem, zespołem), koniecznym do przeprowadzenia badania. Swoje ogłoszenie kierujemy głównie do lekarzy zajmujących się żywieniem i dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka).

3 Jakie dokumenty muszę złożyć?

Oświadczenie oraz formularz aplikacji wypełniony w języku angielskim, wraz z niezbędnymi załącznikami (np. zgoda komisji bioetycznej) dostępny w zakładce Dokumenty. Wniosek powinien być sporządzony w formie pliku w formacie PDF i tak przesłany na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl

4 Czy granty muszą dotyczyć produktów firmy Nutricia?

Nie, wręcz przeciwnie – granty nie powinny być badaniami nad produktami (lub oceną skuteczności produktów) firmy Nutricia. Takie badania są prowadzone przez dział Research and Development w firmie Nutricia. Oczywiście dopuszczamy udział produktów w badaniach, ich zakup powinien być zaplanowany w budżecie. Fundacja nie dostarcza produktów firmy Nutricia do badań.

5 Czy badanie musi być z randomizacją i mieć formę badania klinicznego?

Nie, badanie może być nieinterwencyjne, obserwacyjne. Wszystko zależy od tematyki badania i uzasadnienia.

6 Co jest oceniane we wniosku?

Wybór projektów do finansowania odbywa się na podstawie przygotowanej przez Radę Naukową listy rankingowej wg kryteriów wymienionych w regulaminie zamieszczonym w zakładce Dokumenty.

7 Dlaczego formularze dotyczące badań trzeba wypełnić w języku angielskim?

Jest to wymóg podyktowany założeniem, iż chcemy dofinansowywać badania osób, które są w stanie publikować w języku angielskim i w związku z tym pokazać polskie badania na forum międzynarodowym. Dlatego też postanowiliśmy promować i zachęcać do badań osoby, które biegle posługują się tym językiem.

8 Czy wysokość przyznawanych grantów jest limitowana?

Granty naukowe są ograniczone do 250 000 PLN na okres maksymalnie 3 lat trwania badania (2 lata część badawcza, rok na publikacje). Granty promotorskie są ograniczone do 100 000 PLN na okres maksymalnie 3 lat trwania badania.

9 Dlaczego niektóre badania nie dostają finansowania?

Fundacja dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i w związku z tym nie jesteśmy w stanie dofinansować wszystkich badań. Każdy projekt jest oceniany przez Radą Naukową złożoną z ekspertów i każdy projekt zostaje oceniony zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie, otrzymuje określoną liczbę punktów oraz ocenę ogólną.

10 Czy można ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji konkursu?

Można. W przypadku braku kwalifikacji projektu do finansowania można dokonać poprawek w projekcie i złożyć go ponownie.

11 Dlaczego nie można odwoływać się od oceny Rady Naukowej?

Rekomendacje i oceny Rady Naukowej są ostateczne, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do przedłużającej się wymiany zdań, co uniemożliwiłoby zamknięcie konkursu na czas i wstrzymywałoby decyzję odnośnie pozostałych wniosków, także i tych pozytywnie rozpatrzonych. Natomiast zawsze można złożyć ponownie projekt w kolejnej edycji konkursu. Mamy świadomość, iż autorzy projektów mogą nie zgadzać się z opinią Rady Naukowej. Równocześnie jednak wiemy, iż nasi eksperci dokładają wszelkich starań, aby projekty oceniane były obiektywnie i rzetelnie i dlatego opieramy się na ich rekomendacjach.

12 Czy konstruując budżet projektu należy uwzględniać VAT?

Tak, zgodnie z umową, kwoty ujęte we wniosku powinny być kwotami brutto, co oznacza, że muszą zawierać podatek VAT. W sytuacji, w której Jednostka uwzględni wartość podatku VAT w budżecie projektu, Fundacja pokryje koszt. W razie nieuwzględniania podatku VAT w budżecie projektu Fundacja nie pokryje tego podatku, a kwoty określone w budżecie będzie traktować jako kwoty brutto zawierające VAT, co odpowiednio zmniejszy budżet przeznaczony na przeprowadzenie badania.

13 Co w sytuacji, gdy nie uda mi się uzyskać zgody Komisji Bioetycznej w momencie składania wniosku?

W przypadku gdy Komisja Bioetyczna nie wyda zgody do momentu zakończenia terminu składania wniosków, należy umieścić tę informację w formularzu i dosłać zgodę niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od Komisji Bioetycznej, jednak nie później niż do dnia posiedzenia Rady Naukowej Fundacji (planowanego na połowę września).

14 Co w sytuacji, gdy składam wniosek o grant promotorski a w momencie składania wniosku nie mam jeszcze otwartego przewodu doktorskiego?

Otwarty przewód doktorski jest niezbędny do rozpoczęcia finansowania projektu. Gdy ten warunek nie jest spełniony w momencie składania wniosku, proszę załączyć potwierdzenie z Jednostki, że przewód doktorski zostanie otwarty do grudnia w roku, w którym odbywa się konkurs grantowy.

15 Czy rozpatrywane będą tylko wnioski ze wskazanych w regulaminie obszarów priorytetowych?

Nie, rozpatrywane i oceniane przez Radę Naukową Fundacji będą wszystkie wnioski które łączą się z problematyką dotyczącą żywienia człowieka. Więc dobry projekt, który nie jest zbieżny z obszarem priorytetowym, jeżeli uzyska wysoką ocenę Rady również ma szanse na finansowanie. Nie będą jedynie rozpatrywane wnioski dot. badań z zakresu technologii żywienia, w szczególności oparte o model zwierzęcy.

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.