Standardy opieki okołoporodowej

Raport badawczy dotyczący karmienia piersią został opracowany przez prof. Barbarę Królak-Olejnik i dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z Fundacją Nutricia.

Badanie przeprowadzone zostało w latach 2014-2015 w 42 szpitalach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesiąca życia oraz na grupie 767 osób z personelu medycznego, a jego wyniki są reprezentatywne dla populacji dzieci urodzonych w tym okresie.

Według badania, kobiety w Polsce zbyt szybko przestają karmić naturalnie i potrzebują zorganizowanych form wsparcia w zakresie laktacji, nie tylko podczas pobytu w szpitalu, ale również po jego opuszczeniu. Jednocześnie z badania wynika, że najwyższy stopień realizacji standardów okołoporodowych występuje w szpitalach posiadających tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, a kobiety, które rodziły w tego typu placówkach dłużej karmią swoje dzieci piersią.

Raport z badania standardy opieki okołoporodowej Pobierz pliki

Żywienie dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia

Badanie pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia”. To ogólnopolskie badanie, dotyczące stanu odżywienia oraz sposobu żywienia polskich dzieci zrealizowane w 2016 roku przez Instytut Matki i Dziecka. Projekt badawczy został zainicjowany i sfinansowany przez Fundację Nutricia. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1059 rodziców niemowląt i małych dzieci z całej Polski

Informacja prasowa Pobierz pliki
Wybrane wnioski z badania Pobierz pliki
Szczegółowy RAPORT z badania Pobierz pliki
Study report in English Pobierz pliki
Załączniki do projektu badania Pobierz pliki

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy


Opracowany przez dr inż. Danutę Gajewską i prof. Barbarę Królak-Olejnik, we współpracy z Fundacją Nutricia, raport pt. „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy” opisuje wyniki badań nad dietą mam karmiących i jej wpływ na ich zdrowie.

Badanie przeprowadzone w 2014 roku na grupie 250 kobiet, w tym 183 kobiet karmiących wyłącznie piersią oraz 67 kobiet stosujących karmienie mieszane (łączne karmienie piersią oraz stosowanie mleka modyfikowanego). Badanie obejmowało wywiad i testy laboratoryjne. Jego celem była ocena sposobu żywienia i zwyczajów żywieniowych, ocena wartości odżywczej diety matek karmiących oraz ocena ich stanu odżywienia na podstawie wskaźników antropometrycznych i wybranych wskaźników badań z krwi.

Z badania wynika, że kobietom w okresie laktacji brakuje odpowiedniego wsparcia w zakresie poradnictwa żywieniowego, a w ich diecie istnieje wiele nieprawidłowości. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie prawidłowego żywienia, skierowanej do kobiet w czasie ciąży i podczas karmienia piersią, ale przede wszystkim do personelu medycznego, który powinien stanowić wsparcie dla matek także w zakresie żywienia w tym szczególnym okresie

Raport z badania odżywiania kobiet karmiących piersią Pobierz pliki

Żywienie dzieci w wieku 6-12 miesięcy

Badanie pod kierunkiem Dr Anny Stolarczyk i Prof. Piotra Sochy z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” pt. „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” zostało przeprowadzone na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie 317 niemowląt.

Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała i wybranych wskaźników badań krwi oraz ocenę sposobu żywienia niemowląt i zwyczajów żywieniowych odnosząc się do aktualnego schematu żywienia niemowląt.

Opis narzędzi badawczych Pobierz pliki
Opis zastosowanych analiz Pobierz pliki

Żywienie dzieci w wieku 13-36 miesięcy

Badanie pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” zostało przeprowadzone na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie 400 dzieci w wieku 13–36 miesięcy.

Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności dziecka oraz ocenę sposobu żywienia dzieci, w tym ich zachowań i preferencji żywieniowych. Dane te odnoszono do standardów WHO oraz aktualnych zaleceń żywieniowych. Eksperci zbadali także wpływ wykształcenia rodziców i miejsca zamieszkania na sposób żywienia dzieci.

Wyniki badania Pobierz pliki
Study report in English Pobierz pliki
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.